Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy
  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast domyślny
Slide

Dane ewidencyjne - wypisy/wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej

Slide

Mapa zasadnicza - kopia mapy zasadniczej, dane numeryczne

Slide

Dane kartograficzne - wysokorozdzielcza ortofotomapa

Aktualności
Prawo i standardy
Uprawnienia zawodowe
Geowieści (RSS)
Statystyka
Kontakt

Podstawowe akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zmian.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1333)
 

Prowadzenie PZGiK

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2013 poz. 1183)

Interpretacja przepisów § 15 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Źródło: geo.bip-i.pl)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1772)
 

Podstawowe akty prawa wspólnotowego

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (http://eur-lex.europa.eu)

czytaj więcej...

Schematy aplikacyjne (standardy)

Poniżej zamieszczono schematy aplikacyjne (standardy) do aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. 2010 Nr. 193, poz.1287). Schematy aplikacyjne publikowane są w formatach xsd oraz eap.
czytaj więcej...
Przydatne linki
(c) 2012-2015 Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10; tel.: (071) 314-01-46, faks.: (071) 314-01-37
Aktualnie serwis przegląda osób: 9
Uwaga: Używanie tego serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie
zgodnie z aktualną konfiguracją Twojej przeglądarki internetowej.
x