Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy
  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast domyślny
Slide

Dane ewidencyjne - wypisy/wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej

Slide

Mapa zasadnicza - kopia mapy zasadniczej, dane numeryczne

Slide

Dane kartograficzne - wysokorozdzielcza ortofotomapa

Aktualności
Prawo i standardy
Uprawnienia zawodowe
Geowieści (RSS)
Statystyka
Kontakt

Uprawnienia zawodowe

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz. 829)

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz.U. 2014 poz. 176)

Do wykonywania samodzielnych czynności w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne jest posiadanie uprawnień zawodowych. Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 16 stycznia 1984 r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz. U. Nr 10, poz. 42) określiło następujące zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii:
1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowywanie ich wyników
2. Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
3. Geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
4. Geodezyjna obsługa inwestycji
5. Geodezyjne urządzenia rolne i leśne
6. Szacowanie nieruchomości gruntowych
7. Fotogrametria naziemna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadziła zmiany w zakresach uprawnień, a mianowicie:
- do zakresu 1 dołączone zostały pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne,
- do zakresu 2 dołączono szacowanie nieruchomości (gruntów),
- wprowadzono nowy zakres obejmujący geodezyjne pomiary podstawowe, oznaczony nr 3,
- zmieniono redakcję treści zakresu oznaczonego nr 5 ustalając nową treść w brzmieniu: geodezyjne urządzenia terenów rolnych i leśnych,
- wprowadzono nowy zakres obejmujący redakcję map, oznaczony nr 6,
- wprowadzono nowy zakres obejmujący fotogrametrię, łącznie z fotogrametrią naziemną oraz dodatkowo rozszerzono o teledetekcję, oznaczony nr 7.

Ustawa z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 446) artykułem 17 pkt 3 lit. a) zmieniła brzmienie zakresu drugiego uprawnień zawodowych na następujący: "2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych". Artykułem 17 pkt 3 lit. b) tej samej ustawy dodany został ósmy zakres uprawnień zawodowych: "8) szacowanie nieruchomości".

Od roku 1998 uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości zostały wyłączone z kompetencji Głównego Geodety Kraju na mocy art. 237 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1998 r. Obecnie uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje Główny Geodeta Kraju w następujących zakresach:
1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne
2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
3. geodezyjne pomiary podstawowe
4. geodezyjna obsługa inwestycji
5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych
6. redakcja map
7. fotogrametria i teledetekcja

Źródło: gugik.gov.pl
Przydatne linki
(c) 2012-2015 Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10; tel.: (071) 314-01-46, faks.: (071) 314-01-37
Aktualnie serwis przegląda osób: 3
Uwaga: Używanie tego serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie
zgodnie z aktualną konfiguracją Twojej przeglądarki internetowej.
x