Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy
  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast domyślny
Slide

Dane ewidencyjne - wypisy/wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej

Slide

Mapa zasadnicza - kopia mapy zasadniczej, dane numeryczne

Slide

Dane kartograficzne - wysokorozdzielcza ortofotomapa

Aktualności
Prawo i standardy
Uprawnienia zawodowe
Geowieści (RSS)
Statystyka
Kontakt
Aktualności
wszystkich wpisów w bazie aktualności: 22
««
 «
 [1] 
 2 
 3 
 4 
 5 
 »
 »»
2017-12-01
K O M U N I K A T
DOTYCZĄCY PRZEKAZYWANIA WYNIKÓW PRAC GEODEZYJNYCH DO PODGiK W OLEŚNICY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jako rezultat wykonanych prac geodezyjnych, do PODGiK powinny być przekazywane pliki wygenerowane z roboczej bazy danych, o której mowa w § 63 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (Dz.U. Nr 263, poz. 1572). Od dnia 15 grudnia 2017 roku, jako rezultat opracowania wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, należy wraz z operatem technicznym przekazać pliki wygenerowane z roboczej bazy danych zgodnie z obowiązującymi schematami GML lub zapisane w natywnym formacie oprogramowania TurboEWID (format KCD). Brak przekazania wyników w wyżej wymienionych formatach skutkować będzie negatywnym wynikiem weryfikacji. W tym celu wykonawca prac geodezyjnych przed przekazaniem operatu technicznego do weryfikacji powinien przekazać informację w systemie WebEwid o potrzebie przekazania do zgłoszonej pracy geodezyjnej stosownego pliku w formacie KCD lub GML z założoną tzw. „blokadą” , który następnie będzie podlegał opracowaniu i przekazaniu do PODGiK , stosownie do cyt. przepisów. Wykonawca prac występując o wydanie blokady powinien uwzględnić minimalny termin na opracowanie wyników, bowiem założona blokada uniemożliwia pracę zarówno pracownikom ODGiK jak i innym geodetom w obszarze jej założenia.
W sprawie wydania pliku z „blokadą” dla obszaru opracowania w jednostce ewidencyjnej: Gmina Oleśnica, Miasto Oleśnica proszę o kontakt z pracownikiem ODGiK – Panem Dariuszem Dłubakowskim tel: 71-314-01-41, jednostce ewidencyjnej Miasto Twardogóra i Gmina Twardogóra – Panem Edwardem Adamczakiem tel. 71-314-01-43 , w jednostce ewidencyjnej Miasto Bierutów i Gmina Bierutów, gmina Dobroszyce z Panią Dominiką Lewicką tel. 71-314-01-43, w jednostce ewidencyjnej Dziadowa Kłoda, Miasto i Gmina Międzybórz, Miasto i Gmina Syców - z Panem Piotrem Preużyńskim lub z Panią Malwiną Kamińską tel. 71 721 83 94.
2016-07-29
Pozioma osnowa geodezyjna dla gminy Bierutów.


Powiat Oleśnicki dnia 28.07.2016r. rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację szczegółowej poziomej osnowy 3 klasy dla obszaru miasta i gminy Bierutów.
czytaj więcej…
2015-12-17
Charakterystyka zamówień złożonych poprzez e-formularz w latach 2012-2014

Z końcem 2014 roku minęły trzy lata działania e-formularza umożliwiającego składanie zamówień online na materiały pzgik w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - http://geodezja.powiat-olesnicki.pl/ W związku z powyższym pragniemy przedstawić wyniki zbiorczej analizy zebranych danych statystycznych za ten okres.

Tab. 1. Ilość zleceń złożonych poprzez e-formularz w PODGiK w Oleśnicy w latach 2012-2014 w podziale na województwa.

Województwo

Ilość zleceń
(szt.)

Ilość zleceń
(%)

Dolnośląskie

887

74,7%

Kujawsko-Pomorskie

3

0,3%

Lubelskie

1

0,1%

Lubuskie

7

0,6%

Łódzkie

13

1,1%

Małopolskie

10

0,8%

Mazowieckie

100

8,4%

Opolskie

31

2,6%

Pomorskie

11

0,9%

Śląskie

19

1,6%

Świętokrzyskie

2

0,2%

Warmińsko-Mazurskie

1

0,1%

Wielkopolskie

94

7,9%

Zachodniopomorskie

9

0,8%

RAZEM:

1188

100%Podczas wykonanej w połowie 2014 roku rozbudowy opisywanego serwisu wyposażono go w mechanizm rejestracji statystyk odwiedzin przez internautów. W okresie od 21 maja do końca 2014 roku zanotowano 60.096 unikalnych wizyt oraz 73.684 odsłony serwisu. Średnie dzienne powyższych parametrów wynoszą: 267 unikalnych wizyt i 327 odsłon, a osiągnięte wartości maksymalne to odpowiednio: 958 unikalnych wizyt w jednym dniu i 1032 odsłony serwisu w jednym dniu. Na rysunku poniżej pokazano dzienny rozkład ilości unikalnych wizyt w serwisie w okresie od 21 maja do końca 2014 roku.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
Administrator ZSIP

2015-11-26
Projekt ZSIN – operat ewidencji gruntów i budynków
Informujemy, że w ramach projektu ZSIN – Faza I projekt operatu opisowo – kartograficznego, sporządzony dla obrębów ewidencyjnych:
1. Dąbrowa, Jenkowice, Krzeczyn, Nieciszów, Piszkawa, Smardzów –gmina Oleśnica
2. Dobra, Dobrzeń, Siekierowice – gmina Dobroszyce
wyłożony w dniach roboczych od 08.10.2015r. do 29.10.2015r.w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, stał się 23.11.2015r. operatem ewidencji gruntów i budynków.
Projekt operatu opisowo – kartograficznego, sporządzony dla obrębów ewidencyjnych:
1. Dziadowa Kłoda – gmina Dziadowa Kłoda
2. Bukowina Sycowska, Niwki Książęce – gmina Międzybórz
3. Stradomia Wierzchnia, Wioska – gmina Syców
wyłożony w dniach od 08.10.2015r. – 28.10.2015r. w Referacie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Sycowie, stał się z dniem 20.11.2015r. operatem ewidencji gruntów i budynków.
Informacja Starosty Oleśnickiego:
2015-11-10
Czwarty rok działania ZSIP!
Informujemy, że rok 2014 był czwartym z kolei rokiem działania Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) Powiatu Oleśnickiego. Poniżej przedstawiamy artykuł podsumowujący użytkowanie systemu za okres 2011 – 2014.
««
 «
 [1] 
 2 
 3 
 4 
 5 
 »
 »»
Przydatne linki
(c) 2012-2015 Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10; tel.: (071) 314-01-46, faks.: (071) 314-01-37
Aktualnie serwis przegląda osób: 6
Uwaga: Używanie tego serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie
zgodnie z aktualną konfiguracją Twojej przeglądarki internetowej.
x